Publikacje.

Wiek emerytalny sędziów SN a racjonalne prawo

Mec. Johann (członek ciała kolegialnego zwanego KRS) stwierdził w „Kropce nad i”, że nie wie, dlaczego obniżono sędziom SN wiek emerytalny do 65 lat, ale że nie ma w tym niczego nadzywczajnego, „bo ustawodawca może”. Abstrahując od oczywistej niekonstytucyjności takiego rozwiązania wykazywanej w debacie publicznej po wielokroć, Pan mecenas myli się zasadniczo w jednej niezwykle…
Czytaj więcej

Czyżby blokowanie stron internetowych na większą skalę?

W dniu 15 grudnia 2016 r. uchwalono ustawę o zmianę ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 88), która w części dotyczącej blokowania stron internetowych weszła w życie z dniem 1 lipca 2017 r. Nowelizacja polega m.in. na: dodaniu w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o…
Czytaj więcej

Sędzia Jerzy Stępień o bieżącej sytuacji państwa i prognozach na przyszłość

Nieposłuszny Obywatel: Jak ocenia Pan Sędzia obecną sytuację w wymiarze sprawiedliwości już po wejściu w życie ustawy o sądach powszechnych, ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy o Sądzie Najwyższym? J.Stępień: Trudno jeszcze o całościową ocenę. Niektóre elementy są, co prawda, całkowicie już rozpoznane, ale jest jeszcze wiele znaków zapytania. Znamy prawie komplet rozwiązań instytucjonalnych,…
Czytaj więcej

Prof. Andrzej Zoll o państwie prawa i jego demontażu

Nieposłuszny Obywatel: Jak się wydaje, tak szeroko zakrojona reforma wymiaru sprawiedliwości, z jaką mamy obecnie do czynienia, powinna zostać oparta na szczegółowych i dogłębnych analizach, diagnozach stanu obecnego. Nie zauważyliśmy, aby rządzący takie opracowania przedstawili społeczeństwu. Powstaje zatem pytanie, jakimi motywami kieruje się władza, wprowadzając reformę ? Czy zdaniem Pana Profesora, w taki sposób powinno…
Czytaj więcej

Wywiad z prof. Ewą Łętowską – część II

Nieposłuszny Obywatel: A czy nie wydaje się Pani, że cała ta reforma, czy jak niektórzy nazywają deforma sądownictwa, odbywa się tak naprawdę bez żadnej diagnozy, nie mówiąc już o dyskusji nad tą diagnozą ? Prof. Ewa Łętowska: To fragment szerszego spektaklu, który obserwujemy od dwóch lat. Następuje „zmiana azymutów”. Polska Konstytucja była pisana dla demokracji…
Czytaj więcej

„Dobra zmiana” dla Tadeusza Rydzyka

Ciąg dalszy spolegliwości sądów administracyjnych wobec „dobrej zmiany” i środowisk z nią kojarzonych. Tym razem chodzi o imperium ojca Rydzyka. Kandydat na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu (należącej do imperium ojca Rydzyka) nie został przyjęty na studia podyplomowe z uwagi na brak zaświadczenia od proboszcza.  Na decyzję rektora złożył…
Czytaj więcej